Община Две могили

+ - =

Лекари по дентална медицина

д-р Алекси Цанев - стоматолог

адрес: гр. Две могили, ул. ”Хр. Ботев” 19, тел: 0888821874

обслужва: гр. Две могили, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили

работно време: 8,00 – 12,00 часа, Понеделник и четвъртък от 8,00-12,00 часа в СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили

 

д-р Пламен Божинов – стоматолог

адрес: с. Бъзовец, Здравна служба, тел: 0885426274

обслужва: с. Бъзовец, с. Батишница

работно време: 9,00-12,00 часа, 12,30-15,00 часа

 

д-р Гергана Павлова – стоматолог

адрес: с. Баниска, Здравна служба, тел: 0885257411

обслужва: с. Баниска, с. Могилино и с. Помен

работно време: с. Баниска - Понеделник, сряда, петък, с. Могилино и с. Помен - Вторник, четвъртък

 

д-р Татяна Христова – стоматолог

адрес: гр. Две могили, ул. ”Христо Ботев” 19

обслужва: гр. Две могили

работно време: всяка неделя от 9,30 – 16,00 часа

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.