Община Две могили

+ - =

Аптеки

Аптека „ВИЛИ”– гр. Две могили, бул. ”България” № 71

 Работно време: от 8,00 до 12,30 часа и от 14,30 до 18,00 часа

                              Събота от 8,00 до 13,00 часа

                              Тел: 08141 / 30 - 00


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.