Община Две могили

+ - =

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили

гр. Две могили, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 14, тел: 08141 / 27-31

Работно време от 09,00 до 17,30 часа

Росица Георгиева – Директор

Венета Калицова – Началник ОЗД

Калинка Драганова - Началник ОСЗ

Мария Василева – Колева – Началник ХУСУ

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.