Община Две могили

+ - =

Център за настаняване от семеен тип гр. Две могили

Адрес: гр. Две могили, ПК 7150, ул. „Филип Тотю” №16, тел. 0895 567536
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Управител: Цветелина Василева Йорданова  

    Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” е разкрита през 2009 г. със Заповед № РД01-932/25.09.2009 г. на Изпълнителния Директор на АСП, с целева група „възрастни с увреждания”. Със Заповед № РД01-1385/02.12.2014 г. на Изпълнителния Директор на АСП се изменя: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостанолост”. Услугата е държавно делегирана дейност.
Капацитетът е 15 места и към 01.12.2015 г. е запълнен.


   Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
    Всяко лице разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с другите лица и екипът на ЦНСТВХУИ. За организиране на ежедневието на потребителите на социалната услуга се грижи екипът на ЦНСТВХУИ, състоящ се от социални работници, трудотерапевт и медицински сестри. Екипът създава и осигурява условия за включване на лицата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси и възможности.
   Настаняването става със заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.