Община Две могили

+ - =

Решения 2013

Заседание № 20 - 20.01.2013

Заседание № 21 - 06.02.2013

Заседание № 22 - 22.02.2013

Заседание № 23 - 28.02.2013

Заседание № 24 - 22.03.2013

Заседание № 25 - 26.04.2013

Заседание № 26 - 31.05.2013

Заседание № 27 - 27.06.2013

Заседание № 28 - 28.07.2013

Заседание № 29 - 23.08.2013

Заседание № 30 - 27.09.2013

Заседание № 31 - 25.10.2013

Заседание № 32 - 29.11.2013

Заседание № 33 - 20.12.2013

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.