Община Две могили

+ - =

Читалища и библиотеки
There are no translations available.

     На територията на Община Две могили функционират 11 народни читалища, регистрирани по Закона за народните читалищата. Тези културни институти съхраняват, развиват, популяризират и осъществяват културната дейност на общината. Като институции с дълбок корен в местната култура и дух, читалищата са със значим исторически принос, но и с още по-забележителен потенциал за съвременно развитие.

     Към всички читалища има общодостъпни библиотеки, като най-голямата от тях е на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий”- Две могили, която изпълнява и методически функции.

     Основна дейност на читалищата е развитието на любителското художествено творчество.

   * Важно! Всички читалища та територията на общината са пререгистрани в указания законов срок, като към имената им е добавена и годината на създаването.

   НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ:

 1. НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" - гр. Две могили
  Учредено през 1919 г.
  Председател: Стефан Димитров Стефанов и Секретар: Надежда Стоянова Райкова, тел. 08141 / 28-91.
  E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
  Клубове: Клуб на интелектуалеца; Вокална група „Хризантеми”; Школа по народни танци; Детско театрално студио.
 2. НЧ "Пробуда - 1927" - с. Батишница
  Учредено през 1927 г.
  Председател: Недко Стефанов Христов и Секретар: Райме Хаккъева Назиф, GSM: 0878 / 891 776.
  Клубове: Певческа вокална група „Детелини”; Клуб на жената; Етнографска сбирка.
 3. НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1914" - с. Баниска
  Учредено през 1914 г.
  Председател: Ангелина Пенчева Начева и Секретар: Нели Димитрова Василева, GSM: 0879128341
  Клубове: Детска танцова формация; Клуб на жената; Етнографска сбирка.
 4. НЧ "Христо Ботев - 1928" - с. Бъзовец
  Учредено през 1928 г.
  Председател: Красимира Петрова Димитрова и Секретар: Диана Георгиева Георгиева, тел. 0889820403.
  Клубове: Дамски клуб „Сезони”; Детска формация за модерни танци и песни; Мажоретен състав; Група за стари градски песни; Етнографска сбирка.
 5. НЧ "Зора - 1930" - с. Помен
  Учредено през 1930 г.
  Председател: Нилгюл Ахмедова Хасанова и Секретар: Фатме Зекериева Зюрабова, GSM: 0886942258.
  Клубове:
 6. НЧ "Селско събуждане - 1899" - с. Могилино
  Учредено през 1899 г.
  Председател: Маргаритка Николова Петкова и Секретар: Искра Димитрова Илиева, GSM: 0887355026.
  Клубове: Женска вокална група.
 7. НЧ "Христо Ботев - 1927" - с. Широково
  Учредено през 1927 г.
  Председател: Радко Тодоров Радков и Секретар: Галина Иванова Дончева, GSM: 0878109706.
  Клубове: Група за автентичен фолклор; Етнографска сбирка.
 8. НЧ "Отец Паисий - 1912" - с. Острица
  Учредено през 1912 г.
  Председател: Стоянка Петрова Йорданова и Секретар: Виолета Христова Колева, GSM: 0886245213.
  Клубове: Певческа група „Здравец”; Клуб на жената.
 9. НЧ "Светлина - 1927" - с. Чилнов
  Учредено през 1927 г.
  Председател: Ангел Георгиев Ангелов и Секретар: Галя Миткова Додева, GSM: 0882217162.
  Клубове: Група за автентичен фолклор „Чилновски баби”; Етнографска сбирка; Младежка фолклорна група "Чилновско настроение"; Лазарска група; Коледарска група .
 10. НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1902" - с. Кацелово
  Учредено през 1902 г.
  Председател: Емилия Йорданова Тодорова и Секретар: Ганка Тодорова Тодорова, GSM: 0894417645.
  Клубове: Група за автентичен фолклор; Женска певческа група ”Кацеловски кокони”; Самодеен театрален състав; Етнографска сбирка; Изложба картини местни художници.
 11. НЧ "Развитие - 1908" - с. Каран Върбовка
  Учредено през 1908 г.
  Председател: Наталия Димитрова Георгиева и Секретар: Инна Славова Енева, GSM: 0876735349.
  Клубове: Певческа група ”Върбица”; Самодейна театрална група; Клуб на приятелите на книгата.

   БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

     Библиотечната дейност е една от основните в читалищата. За съжаление не можем да се похвалим с с обновен книжен фонд или модерни библиотеки. В повечето библиотеки няма интернет достъп, съвременни носители на информация, а базата е физически и морално остаряла. С компютърна техника  и интернет достъп разполагат библиотеките в Две могили, Могилино, Баниска. Кандидатстването по проекти за попълване на библиотечните фондове даде положителни резултати през 2008 г. за библиотеките в Две могили, Широково и Могилино. През тази година всички библиотеки участваха в конкурсната сесия, но все още няма резултат. В малките села библиотеките са мястото, където репетират любителските колективи, мястото,  където хората се събират и обсъждат обществено значими въпроси и проблеми, където можеш да препрочетеш книга, но не и мястото, където можеш да получиш актуална и бърза информация по интересуващ те въпрос. ”Глобални библиотеки” е шанса на библиотеките в малките села. Надяваме се, че ще успеем да реализираме проекта в тях.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.