Община Две могили

+ - =

Читалищни изяви през 2010 г.
There are no translations available.

     Читалищата са не само традиционни културно-просветни организации, но и съвременни центрове с характерни социални и граждански функции. Като активна може да се назове дейността на читалищата от община Две могили през 2010г. Всичките 11 читалища са съдебно регистрирани и вписани в регистъра на министъра на културата в сроковете и според указанията на Закона за народните читалища. Делегираната субсидия за читалищата е разпределена съгласно указанията на МК от Общинска комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Читалищата развиват своята дейност, разчитайки на тази субсидия и собствените приходи. В действителност средствата от държавния бюджет покриват една малко по-висока от минималната работна заплата – тази на библиотекаря, който в селата е и секретар, и счетоводител, и чистач, и организатор. Тези средства са и за поддръжка на читалищната сграда и текущи разходи. Приетата от Общински съвет културна програма за развитие на читалищата на територията на община Две могили се осъществява, независимо от финансовата криза и наложените бюджетни ограничения. Нещо повече - родиха се инициативи, които не бяха предвидени, нито заложени финансово. Положително е, че за осъществяването на културната си програма, читалищата и колективите, работещи в тях срещат в лицето на местната власт партньор, което пък допринася за една успешна и за читалищата и общината творческа година.

     Допреди няколко години самодейността в общината се идентифицираше с групата на чилновските баби. Днес любителските колективите са вече девет. Участията им в регионални и национални събития и прояви донесоха много и престижни отличия в общината, които са оценка и възнаграждение за безкористния труд на самодейците.Възстановиха са народни обичаи и традиции, в резултат на което в празничният цикъл на общината се завърнаха Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница, Великден, Еньовден. В с. Широково за трета поредна година „денят на заврения зет” стана повод за общоселска среща с много хумор, настроение и емоции. Местните общности все по осезаемо изпитват вътрешна потребност да участват в читалищните инициативи, защото откриват в тях възможност за общуване, за споделяне, за разнообразяване. Усещането, че си полезен, че хората имат нужда от теб, че има какво да дадеш на останалите е силна мотивация за хората в пенсионна възраст да се включват в читалищните прояви, като начин за преодоляване на изолацията и самотата. Може би тази е причината, както и създадените благоприятни условия, за толкова кратко време да се сформират вокални групи към почти всички читалища в общината. В Две могили и селата Широково, Острица, Каран Върбовка, Чилнов, Батишница, Бъзовец и Кацелово функционират самодейни вокални състави, които активно се включват в местните , общински и регионални инициативи. През 2010 г. със съдействието на общинското ръководство вокалните групи взеха участие в Балканфолк-Велико Търново, „Уикенд туризъм Русе-2010”, Втори европейски шампионат по фолклор „Еврофолк-2010”, ”Златната гъдулка”--Русе, събор „Орлова чука” - с. Пепелина, събор „Жива вода”- с. Каран Върбовка, „Събор на хърцоите” – с. Кацелово, ”Иширково пее и танцува”- с. Иширково, общ. Силистра, ”За таланта възраст няма” - гр. Русе, ”Листопад на спомените” - гр. Варна и др. След престижния златен плакет за община Две могили през 2009 г. от „Смолян-2009”, групите от Кацелово и Чилнов бяха удостоени със специалната награда плакет от Националния събор „Копривщица-2010”. Номинираните състави представиха общината на концерта по повод Деня на народните будители в гр. Русе.

     През 2010г. се реализираха два нови проекта , целящи популяризирането на местните обичаи и традиции, както и даденостите на населеното място. През м. май в уникалната с природните си дадености местност „Аязмото” в с. Каран Върбовка се осъществи една дълго обмисляна идея-съборът „Жива вода”, свързващ в едно живителната сила на целебния извор и непресъхващата съкровищница на народното творчество. С подкрепата на общинска администрация и ентусиазма на самодейците от Кацелово през месец август селото обедини най-старата етнографска група в България в първия „Събор на хърцоите”. Тези две събития и занапред ще имат трайно място в културния календар на общината.

     През 2010 г. се навършиха 180г. от рождението на легендарния войвода Филип Тотю, избрал да прекара последните години от живота си в Две могили. По инициатива на общинска администрация тази годишнина се отбеляза с тържествена заря-проверка с участието на НВУ „В.Левски” – гр. В. Търново. Честването бе съпътствано от редица други мероприятия и силно отразено в националните медии. Да изразят уважението и почитта си към делото на една от най-бележитите личности от епохата на нашето Възраждане - тази на Войводата - пред паметника на Филип Тотю в Две могили се събраха родолюбиви българи от цялата страна.

     В рамките на панаирните дни и седмицата на общината се осъществиха редица спортни и културни мероприятия, които се радваха на подкрепа и интерес от страна на населението: републикански турнир по конен спорт, VІІ Международен детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето” с участието на Румъния, Молдова и Македония, традиционен събор “Орлова чука” в едноименната местност и др. Хората от общината имаха възможност да гледат концертите на Българе и тримата тенори, Поли Паскова и Здравко Мандаджиев, Веселин Маринов и театралните постановки „Веселите вдовици” със Стоянка Мутафова и „Женско царство” на силистренския театър.

     През м.септември участниците в клуба по екология към читалището осъществиха работно посещение в Италия, където споделиха опит, инициативи и добри практики в дейностите по опазване на околната среда.Визитата бе по проект по европейска програма „Грюндвинг”, в който читалището е партньор.

     На 22 септември пред паметната плоча на гара Две могили, свидетелствуваща че именно в Две могили е написан Манифеста за независимостта на България /факт,открит наскоро/, ученици от клубовете „Съхрани българското” от Русе и Две могили положиха венци в знак на признателност и уважение. Кметът на общината откри във фоайето на гарата фотоизложба, разкриваща в снимки пътя на българската Независимост.

     „30 години „Мъдрост” отбеляза с концерт в салона на читалището през м. ноември пенсионерски клуб Две могили.

     За 4-та поредна година във всички населени места от общината се осъществяват поздравителни коледни концерти.

     Всички тези инициативи се реализират благодарение на добрата съгласуваност работата между читалищата и общинската администрация.

     За подпомагане дейността на народните читалища през м. октомври т.г. всичките 11 читалища на територията на общината кандидатстваха пред МК за допълваща целева субсидия. Читалището в Две могили кандидатства по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 с проект „Подобряване на културната инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в Читалище "Св.св Кирил и Методий-1919" - гр. Две могили по мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.

     През 2009 г. се положи началото на нов съвместен проект между Министерството на културата и ПРООН – „Глобални библиотеки – България”. Партньори по проекта са още и Държавната агенция за информационни технологии /ДАИТС/, Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ , Съюзът на библиотечните иинформационни работници /СБИР/. За съжаление в двете,одобрени на първи етап библиотеки-тези в Две могили и Чилнов , все още не е доставено предвиденото оборудване, което забави процеса на практическото начало на глобалната библиотека.

     Липсата на информационни технологии в читалищата може да се отчете като недостатък, защото тя възпрепятства и модернизирането им като културни информационни центрове, повишаващи достъпа до информация и комуникация в малките населени места. Моделът на селското читалище като информационно-технически посредник ще подпомогне развитието на селските райони за периода 2007-2013 година, ще допринесе за подобряване качеството на живот в малките общности - преодоляване на информационната бариера в селските райони, както и укрепване на капацитета на селските читалища като местни информационни посредници.

     Читалищата спомагат за оформяне на естетическите критерии на населението на територията в която се намират, за повишаване на чувството за национална гордост, за утвърждаване на патриотично самосъзнание и създаване на нравствени добродетели, за откриване на нови млади таланти от подрастващото поколение и други дарования, както и включването им в сферата на любителското и професионално творчество. Многостранното културно развитие на младите хора, както и възможността да опознават културното многоообразие на нацията е добра предпоставка за развитието на всички сфери на общественият живот.

     Местната власт, читалищните дейци и НПО (с насоченост към създаване и опазване на духовните ценности) трябва да съдействат в най-голяма степен за социалната и културна реализация и интеграция на младите хора, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.