Община Две могили

+ - =

Жива вода
There are no translations available.

 Фолклорният фестивал „Жива вода” се провежда в местността „Аязмото” до лековития извор в манастира „Св. Марина”  край  с. Каран Върбовка.
Организатори са Община Две могили и Народно читалище „Развитие 1908”- с. Каран Върбовка.


ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

1. Да съхранява и популяризира уникалността на българския фолклор.
2. Да стимулира интереса и любовта на поколенията към българското народно творчество.
3. Да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на автентични песни, приказки,  разкази, гатанки с поучително съдържание.
4. Да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на специфични народни обичаи и танци.
5. Да подтиква към създаване и популяризиране на нови авторски творби на фолклорна основа с поучително съдържание, от които поколенията да черпят мъдрост и поука.
6. Да насърчава и стимулира участието на творчески колективи и изпълнители.
7. Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на Община Две могили.
8. Да се утвърди като значимо културно събитие в национален мащаб.

 

Регламент и заявка за участие на фестивала "Жива вода" 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.