Община Две могили

+ - =

МДФФ с фолклора от миналото
There are no translations available.

     От 2008 год., с решение на Общински съвет последната седмица на месец август е определена за честване седмица на общината. Този празник е изпълнен с много културни, спортни и забавни прояви. Сред събитията от културния живот на общината се откроява ежегодния Международен детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото - заедно в бъдещето, който всяка година я прави място за международен културен обмен.

     Деца от различни държави и етноси взаимно опознават традициите, песните и танците си, докосват се до многообразието във фолклора на различните народи, обединени не само от любовта си към традицията, а и от посланията, които носи изкуството - послания за един по-добър, по-човечен свят, свят без граници - пъстър и многообразен, свят на толерантността, човечността, приятелството и добротата.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.