Община Две могили

+ - =

Храмове
There are no translations available.

  Християнски храмове

     Във всичките 12 населени места от Общината има църковни храмове с многогодишна история, а в с. Каран Върбовка, в местността „Аязмото” е построен манастир „Света Марина”, прочут с лековитата си изворна вода.


Населено място, община, област град Две могили, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7150
Храм „Света Троица”
Адрес ул. „Стоян Терзиев” №16
Построен през 1873 г.
Обслужва се от отец Драгомир


Населено място, община, област село Батишница, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7169
Храм „Свети Иван Рилски”
Адрес ул. „Дунав” №49
Построен през 1898 г.
Обслужва се от отец Димитър


Населено място, община, област село Баниска, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7167
Храм „Света Параскева”
Адрес ул. „Васил Друмев”
Построен през 1878 г.
Обслужва се от свещеник Илия Ноев


Населено място, община, област село Могилино, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7165
Храм „Свети Димитър”
Адрес ул. „Васил Левски” №10
Построен през 1874 г.
Обслужва се от отец Драгомир


Населено място, община, област село Помен, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7164
Параклис „Свети Иван Рилски”
Адрес ул. „Рила” №7
Построен през
Обслужва се от свещеник Илия Ноев


Населено място, община, област село Бъзовец, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7168
Храм „Свети Димитър”
Адрес ул. „Васил Коларов” №9
Построен през 1933 г.
Обслужва се от свещеник Илия Ноев


Населено място, община, област село Кацелово, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7160
Храм „Свето Успение Богородично”
Адрес ул. „Камбурка” №8
Построен през 1862 г.
Обслужва се от йеромонах Методий


Населено място, община, област село Острица, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7161
Храм „Свети Иван Рилски”
Адрес ул. „Георги Димитров” №48
Построен през 1902 г.
Обслужва се от свещеник Илия Ноев


Населено място, община, област село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7163
Храм „Въведение Богородично”
Адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №3
Построен през 1896 г.
Обслужва се от отец Драгомир


Населено място, община, област село Широково, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7159
Храм „Свети Архангел Михаил”
Адрес ул. „Широки брод” №16
Построен през 1896 г.
Обслужва се от отец Драгомир


Населено място, община, област село Пепелина, община Две могили, област Русе
Пощ. код 7158
Храм „Свети Димитър”
Адрес ул. „Георги Димитров” №10
Построен през
Обслужва се от отец Драгомир

 
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.