Община Две могили

+ - =

Решения 2014

Заседание № 34 - 24.01.2014

Заседание № 35 - 12.02.2014

Заседание № 36 - 28.02.2014

Заседание № 37 - 28.03.2014

Заседание № 38 - 25.04.2014

Заседание № 39 - 30.05.2014

Заседание № 40 - 20.06.2014

Заседание № 41 - 25.07.2014

Заседание № 42 - 22.08.2014

Заседание № 43 - 26.09.2014

Заседание № 44 - 20.10.2014

Заседание № 45 - 24.10.2014

Заседание № 46 - 06.11.2014

Заседание № 47 - 28.11.2014

Заседание № 48 - 17.12.2014


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.