Община Две могили

+ - =

База

     Общински футболен клуб „Две могили” разполага със следната база:

  • футболно игрище с олимпийски размери, миниигрище с изкуствена настилка и осветление и второ голямо игрище, което е в процес на изграждане, намиращи се в района на градския стадион в гр. Две могили,
  • футболно игрище с нормални размери в с. Батишница,
  • футболно игрище с нормални размери в с. Бъзовец,
  • футболно игрище с нормални размери в с. Баниска.

     В двора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили за първия учебен ден на 2009/10 учебна година бе открита спортна площадка с изкуствена настилка, изградена със средства от проект към ДАМС.

     ОФК „Две могили” основно се финансира от общината и частично от спонсори.

     По време на празника на гр. Две могили през м. май на градския стадион се провежда ежегодният национален турнир по конен спорт – прескачане с препятствия. А по време на седмицата на общината през м. август 2009 г. се проведе силово състезание на градския площад със съдействието на СК „Херкулес” гр. Бяла. В сградата на читалището се помещава фитнес зала за силови спортове.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.