Община Две могили

+ - =

База
There are no translations available.

     Общински футболен клуб „Две могили” разполага със следната база:

  • футболно игрище с олимпийски размери, миниигрище с изкуствена настилка и осветление и второ голямо игрище, което е в процес на изграждане, намиращи се в района на градския стадион в гр. Две могили,
  • футболно игрище с нормални размери в с. Батишница,
  • футболно игрище с нормални размери в с. Бъзовец,
  • футболно игрище с нормални размери в с. Баниска.

     В двора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили за първия учебен ден на 2009/10 учебна година бе открита спортна площадка с изкуствена настилка, изградена със средства от проект към ДАМС.

     ОФК „Две могили” основно се финансира от общината и частично от спонсори.

     По време на празника на гр. Две могили през м. май на градския стадион се провежда ежегодният национален турнир по конен спорт – прескачане с препятствия. А по време на седмицата на общината през м. август 2009 г. се проведе силово състезание на градския площад със съдействието на СК „Херкулес” гр. Бяла. В сградата на читалището се помещава фитнес зала за силови спортове.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.