Община Две могили

+ - =

Конен спорт

Национален турнир по прескачане на препятствия гр. Две могили

     Традиционният национален турнир по прескачане на препятствия се провежда по време на Празника на града, който се провежда в началото на м. май - втората събота и неделя на май.

     Турнирът е еднодневен и е включен в календара на Българската федерация по конен спорт. Провежда се под патронажа на Кмета на общината и се спонсорира от Община Две могили, ЗП “Боян Янков”, ЗКПУ “Филип Тотю” Две могили, Винарска изба гр. Две могили, “Великови” ООД, “Лашев топливо” ААД и други.

Фотоалбум

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.