Община Две могили

+ - =

Заведения

     В град Две могили и в общината търговското обслужване се осъществява предимно от магазини и заведения за хранене и развлечения, стопанисвани от еднолични търговци, или потребителни кооперации.

     Заведенията са категоризирани съгласно изискванията на Закона за туризма и наредбата към него с една и две звезди. По-големи и посещавани от тях са:

  • Снек-бар “Централ”, две звезди, намиращ се в гр. Две могили, ул. “Шипка” №5, стопанисван от ЕТ “Искрен Калчев”, разполага с 80 места, първокласна кухня, възможност за организиране на семейни и фирмени тържества;
  • Снек-бар “Сънрайз”, две звезди, гр. Две могили, у л. “Шипка” №5, стопанисван от ЕТ “Сънрайз- Юлиан Йорданов”, разполага с 45 места на закрита и лятна тераса с 60 места, първокласна кухня, подходящ за семейни и фирмени тържества;

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.