Община Две могили

+ - =

Публична покана за определяне на изпълнител на обществена поръчка
30 Април 2014


Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9028835.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

Справка за извършени плащания.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.