Община Две могили

+ - =

Общинска служба "Земеделие" град Борово - офис град Две могили

     Общинска служба „Земеделие” офис гр. Две могили е правоприемник на бившата общинска поземлена комисия, създадена за провеждане на аграрната реформа. Административно тя се числи към Областна дирекция „Земеделие” гр. Русе. Осъществява връзката между земеделски производители, кооперации, арендатори и др.

     Службата се помещава на адрес : 7150 гр. Две могили, бул. България №93, ОСЗ

     Работно време: от понеделник до петък: 9,00 - 12,30 ; 13,00 - 17,30

Длъжност Име и фамилия Служебен телефон е-mail
Главен експерт
Бейтула Бейтула
0882016791 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Младши експерт
Зейнел Зейнелов
0887816800

Главен специалист Светла Георгиева 0887816800
Главен специалист Ангел Тодоров Ангелов 0887816800
 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.