Община Две могили

+ - =

РУП на МВР - Две могили
There are no translations available.

     Районното управление обслужва териториите на Общините Две могили и Иваново, като в Община Иваново има изграден участък на полиция.

  Началник на РУП гр. Две могили - Данаил Ковачев

  Полицейски инспектор, обслужващ територията на община Две могили - Христо Янков

  Полицейски инспектор, обслужващ територията на община Иваново - Бранимир Данев

  Служител „КОС” - мл. ПА Димитър Начев

  Паспортна служба - Виолета Стефанова

  Телефон за връзка: 08141/22 49; 082/882 488

  Адрес: гр. Две могили, ПК 7150, ул. „Христо Ботев” №02, Районно управление полиция

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.