Община Две могили

+ - =

Дневен ред 2015 - 2019

Заседания на VII - Общински съвет от 2015

Заседания на VII - Общински съвет от 2016

Заседания на VII - Общински съвет от 2017

Заседания на VII - Общински съвет от 2018

Заседания на VII - Общински съвет от 2019

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.