Община Две могили

+ - =

Регионални и местни институции и организации
There are no translations available.

РДВР - РУСЕ
гр. Русе, бул. “Ген. Скобелев” 49
дежурен офицер /24 часа/ - 166
дежурен Пожарна /24 часа/ - 160
Тел. централа
88 291
Тел. Пресцентър
239 020
882 281
882 312

ПЪРВО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
гр. Русе, ул. “Давид” 2
дежурен - тел. 22 56 35, 882 433

ВТОРО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
гр. Русе, ул. “Рига” 3
дежурен - тел. 44 12 58

Полицейски участък “Чародейка”
гр. Русе, жк “Чародейка”, бл. 213
тел. 64 69 98

Полицейски участък “Червена вода”
село Червена вода
тел. (08115) 20 65

РПУ - Бяла
гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф І”
дежурен - тел. (08121) 20 01/ 20 02
(082) 882487 - от гр. Русе

РПУ - Сливо поле
гр. Сливо поле, ул. “Панайот Волов” 2
дежурен - тел. (98131) 22 49
(082) 882 553 - от гр. Русе

РПУ - Ветово
гр. Ветово, ул. “Хан Кубрат” 1
дежурен - тел. (98112) 22 49
(082) 882 593 - от гр. Русе

РПУ - Две могили
гр. Две могили, ул. “Христо Ботев” 2
дежурен - тел. (98141) 22 49
(082) 882 488 - от гр. Русе

КАТ - Русе
бул. "Липник" 133
дежурен /24 часа/ - 165
440 732
440 733

РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО “ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ”
град Русе, бул. “Трети март” 23
дежурен тел. - 160

СОД - РДВР - Русе
телефон 168
22 28 84

РДГП - РУСЕ
адрес: Русе, бул. Тутракан 100

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ
адрес: Русе, ул. Ангел Кънчев 1

ВОЕННО ОКРЬЖИЕ ГР.РУСЕ
адрес: Русе, ул. Княжеска 6

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА МОН
адрес: Русе, ул. Църковна независимост 18

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА РУСЕ
адрес: Русе, ул. Александровска 57

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ОТБРАНА
адрес: Русе, ул. Александровска 57

ВОЕННА ПОЛИЦИЯ РУСЕ
адрес: Русе, ул. Солун 2

СМЕТНА ПАЛАТА
адрес: Русе, ул. Райко Даскалов 2

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
адрес: Русе, ул. Кап.лейт.Е.Винаров 10

МВР-НС ПОЛИЦИЯ-ГДГП
адрес: Русе, бул. Тутракан 44

ОДП РУСЕ
адрес: Русе, ул. Ген.М.Д.Скобелев 49

ОБЛАСТНО ЗВЕНО СЛЕДСТВЕНИ АРЕСТИ РУСЕ
адрес: Русе, ул. Муткурова 51

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПРИСТАНИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ
адрес: Русе, ул. Славянска 4

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТ РУСЕ
адрес: Русе, ул. Котовск 1

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ - ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ
адрес: Русе, бул. Славянски 6

РДВР РУСЕ
адрес: Русе, бул. Ген.М.Д.Скобелев 49

ТД НА НАП РУСЕ
адрес: Русе, ул. Пирот 24

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
адрес: Русе, ул. Александровска 57


ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Адрес: гр Две могили ,бул „България”№ 84
тел./ факс 08141 /2254, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Телефон на централа: 08141 2006, 08141 2007

Кметства на Община Две могили:

Кметство с. Батишница ,ул. „Рила” 4 - 0889317183
Кметство с. Каран Върбовка ,ул. „Света Марина” 43 - 0889317147
Кметство с. Баниска , ул. „Христо Ботев” 9 - 0889317156
Кметство с. Бъзовец , ул. „Георги Димитров”100 - 0889317162
Кметство с. Чилнов , ул. „Н. Вапцаров” 2 - 0889317169
Кметство с. Кацелово ул. „Трети Март” 1 - 0889317187
Кметство с. Могилино, ул. „Възраждане” 65 - 0889317151
Кметство с. Помен, ул. „Демокрация” 1 - 0889317168
Кметство с. Острица , ул. „Георги Димитров”43 - 0886001146
Кметство с. Широково ул.”Широки брод”3 - 0889317185


Народни читалища в Община Две могили:
Народно читалище”Пробуда” с. Батишница” - 0878891776
Народно читалище „Н.Й.Вапцаров” с. Баниска - 0885338343
Народно читалище”Христо Ботев” с. Бъзовец - 0889820403
Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий” Две могили - 08141 / 2891
Народно читалище „Н.Й.Вапцаров” с. Кацелово - 0894417645
Народно читалище „Развитие” с. Каран Върбовка - 0889317147
Народно читалище”Селско пробуждане” с. Могилино - 0887355026
Народна читалище”Отец Паисий” с. Острица - 081464/312
Народно читалище”Зора”с.Помен - 0886942258
Народно читалище”Светлина” с. Чилнов - 0886869415
Народно читалище”Христо Ботев” с. Широково - 0878109706

ЦДГ Две могили - 08141/2782
ЦДГ Две могили-Филиал с. Кацелово - 08149/2221
ЦДГ Баниска-филиал с. Батишница - 08144/2528
ЦДГ Баниска-филиал с. Бъзовец - 08142/587
ЦДГ Баниска - 08147/2246
Целодневна ясла Две могили - 08141/2275

Сдружение с нестопанска цел”МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” - 0885408745
Сдружение с нестопанска цел „Инициатива” Две могили - 08141/2221

Обединен спортен клуб по тенис на маса, бадминтон, плуване, петанка Две могили - 0897905167 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.