Община Две могили

+ - =

Решения 2016

Заседание № 5 - 14.01.2016

Заседание № 6 - 29.01.2016

Заседание № 7 - 19.02.2016

Заседание № 8 - 09.03.2016 г.

Заседание № 9 - 25.03.2016 г.

Заседание № 10 - 22.04.2016 г.

Заседание № 11 - 27.05.2016 г.

Заседание № 12 - 24.06.2016 г.

Заседание № 13 - 15.07.2016 г.

Заседание № 14 - 29.07.2016 г.

Заседание № 15 - 17.08.2016 г.

Заседание № 16 - 29.08.2016 г.

Заседание № 17 - 21.09.2016 г.

Заседание № 18 - 30.09.2016 г.

Заседание № 19 - 28.10.2016 г.

Заседание № 20 - 25.11.2016 г.

Заседание № 21 - 22.12.2016 г.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.