Община Две могили

+ - =

Новини
Щабно учение „Две могили - 2020“
25 Септември 2020

   На 29.09.2020 г., от 14.00 ч., в залата на Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1919”, на адрес гр. Две могили, пл. Филип Тотю, ще се проведе Щабно учение „Две могили - 2020“, за тренировка на длъжностните лица от временния оперативен щаб за действие при ликвидиране на последствията от предполагаем терористичен акт и гасене на пожар в котелно в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили.

 

   В учението ще участват:

 • Ръководството на Община Две могили, като ръководител на учението ще бъде Божидар Борисов - кмет на община Две могили, а началник на временния оперативен щаб ще бъде Георги Великов - заместник кмета на община Две могили. Ръководител на операции ще е главен инспектор Мирослав Дамянов - началник на РУ Две могили.
 • В учението ще вземат участие и екипи от единната спасителна система от:
 • Районно управление Две могили,
 • Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението Две могили,
 • Центъра за спешна медицинска помощ, Две могили,
 • Доброволно формирование „Спасителен отряд“ към община Две могили,
 • Ръководството на СУ „Кирил и Методий“ Две могили,
 • Български червен кръст – Русе,
 • Водоснабдяване и канализация – Производствено експлоатационен район Две могили,
 • Електро разпределение Север - клон Две могили.

 

   Ще присъстват представители на ОДМВР- Русе, ДАНС, БОП, РДПБЗН - Русе, Областна администрация, Районно управление на образованието, Кметове на населени места от община Две могили, Ръководители на училища и Детски градини от община Две могили, служители на Община Две могили, спасители от Доброволното формирование и др.

 

   Целта на Щабното учение „Две могили - 2020“ е:

 • Да се провери степента на подготовка на ръководителя на операции и ръководителя на временния оперативен щаб, ръководството на Общината и ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Две могили.
 • Да се тренира ръководителя на операции и длъжностните лица от временния оперативен щаб в бърза оценка на обстановката и вземане на правилни решения.
 • Да се повиши готовността за реагиране на служителите от съответните институции при подготовката, поддържането на готовността, действието по време на ликвидиране на последиците и възстановяването на оперативната готовност при терористичен акт.
 • Да се проиграе фактически създадената организация по оповестяване на служителите от съответните институции, привличането на допълнителни сили и средства от Русенска област и участващите правителствени и неправителствени организации, юридически и/или физически лица, въвлечени в провеждането на самото Щабно учение.
 • Да се проконтролира спазването на изискванията за безопасност и здраве при провеждане на Щабно учение при овладяване последиците от възникналото произшествие от участващите структури. Контролиране на спазването на мерките срещу Ковид 19 – маски и дистанция.
 • Проиграване на плана на Община Две могили за противодействие на тероризма, Плана за защита при бедствие на Община Две могили от 2019 г. и Плана за управление при кризи вследствие на терористична дейност на СУ „Св. Св. К. Методий.
 
Покана
24 Септември 2020

 
Съобщение
24 Септември 2020

СЪОБЩЕНИЕ


   Община Две могили уведомява всички физически и юридически лица - данъчно задължени по Закона за местните данъци и такси, че на основание чл. 71 от ЗМДТ крайният срок за подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци за 2021 г. изтича на 31 ОКТОМВРИ 2020 г.

 
Уведомление
24 Септември 2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.10.2020 г. включително на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили

 
Поздравителен адрес
22 Септември 2020

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 180

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.