Община Две могили

+ - =

Новини
Покана за обществено обсъждане
14 Септември 2020

ПОКАНА


за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021-2027 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На 17.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Две могили ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021-2027 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Две могили за периода 2021- 2027 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Две могили, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, от друга.

По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г.

Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021–2027 г. е достъпен на интернет страницата на Община Две могили - http://www.dvemogili.bg/pdf/aktove/Planove/1_Final_PIRO_Dve_mogili_2021_-_2027.pdf

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка, Общинска администрация Две могили отправя покана за участие в общественото обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 


 
Програма за провеждане седмицата на пожарната безопасност
11 Септември 2020

 
План за интегрирано равитие
04 Септември 2020

План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 -2027.

 
Поздравителен адрес
31 Август 2020

 
Справки за постъпили предложения
25 Август 2020

продължава...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 180

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.