Община Две могили

+ - =

Новини
Заповед № 328
Marţi, 21 Aprilie 2020 12:57
There are no translations available.

З А П О В Е Д

 

328

21.04.2020 г., гр. Две могили


   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

 

  I. Разрешавам функционирането на пазара в град Две могили всяка събота от седмицата, считано от 25.04.2020 г. от 09:00 до 13:00 ч.

  II. С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, задължително да се спазват следните противоепидемични мерки:

  1. Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  2. Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
  3. Спазване на лична хигиена и дезинфекция;
  4. Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.

   При констатиране на нарушения, във връзка с неспазване на противоепидемичните мерки, пазара ще бъде затворен до второ нареждане.

  III. Настоящата Заповед да се доведе до знанието на жителите на община Две могили за сведение и изпълнение.

  IV. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет

   на община Две могили и служителите на РУ на МВР – Две могили.

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


 
Информация във връзка с въведената система за разделно събиране на растителни отпадъци в град Две могили
Miercuri, 15 Aprilie 2020 11:47
There are no translations available.

   Уважаеми жители на град Две могили,

   За разделното събиране на растителните отпадъци в град Две могили е необходимо да използвате кафявите съдове тип гондола, разположени по схема в определени точки на града. Гондолите са обозначени с видим надпис „Растителен отпадък“.

   Какви отпадъци да бъдат поставяни в гондолите?

   В гондолите могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа,  отпадъци от подрязване на храсти (без клони), дървени стърготини. В тях могат да бъдат изхвърляни и някои хранителни отпадъци, например обелки от плодове и зеленчуци.

   Какви отпадъци не трябва да бъдат поставяни в гондолите?

   В съдовете за растителни отпадъци категорично не трябва да се изхвърлят: полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло.

 

   ПОЛЗИТЕ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ

   Градината е непресъхващ източник на растителни отпадъци, които са ценен ресурс. Събрани и третирани правилно могат да допринесат за:

  • производство на компост (органична тор), който използван в почвата увеличава нейните хранителни вещества и се намалява необходимостта от използване на изкуствени торове и пестициди;
  • намаляване количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране;
  • намаляване на парникови газове, генерирани при обезвреждането на отпадъците.

   Община Две могили призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци.

   За въпроси и допълнителна информация e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

   Нека бъдем бдителни и да не допускаме запалване на съдовете за всички видове отпадъци, разположени по уличната мрежа и в дворовете!

Благодарим Ви!

 

Схема на разположените гондоли в града:


 
Лазаровден и Цветница
Vineri, 10 Aprilie 2020 14:33
There are no translations available.

 
Във връзка с предстоящите църковни празници
Vineri, 10 Aprilie 2020 13:30
There are no translations available.

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,

 

   Във връзка с предстоящите църковни празници Цветница на 12.04.2020 г. църквата в град Две могили ще бъде отворена за миряните от 09:00 до 12:00 ч.

   Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, няма да бъдат раздавани върбови клонки.

   Призовавам всички вярващи да спазват санитарно-хигиенните изисквания, както и отстояние от 2 м. помежду си.

 
190 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ ФИЛИП ТОТЮ
Vineri, 10 Aprilie 2020 07:03
There are no translations available.


Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 9 din 166
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.