Община Две могили

+ - =

Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване
17 Декември 2020

продължава...
 
Заповед № 853
20 Ноември 2020

продължава...
 
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост
29 Октомври 2020
 
Публичен търг с явно наддаване
16 Октомври 2020


продължава...
 
Публичен търг с явно наддаване
25 Септември 2020


продължава...
 
Страница 1 от 7

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.