Община Две могили

+ - =

Архив новини и събития
Спечелен проект "Център за обществена подкрепа "Семейна грижа"
Tuesday, 11 October 2011 00:00
There are no translations available.

Община Две могили спечели проект „Център за обществена подкрепа „Семейна грижа” с договарящ орган Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. на стойност
194 082,61лв., който стартира от 1 януари 2011г. и  продължава до 29.02.2012г.

 
Спечелен проект "Активни граждани в контекста на европейската общност"
Tuesday, 11 October 2011 00:00
There are no translations available.

Община Две могили спечели международен проект на тема „Активни граждани в контекста на европейската общност” по секторна програма Коменски, дейност  Регионални партньорства към Центъра за развитие на човешките ресурси в гр. София. Проектът е на стойност 20 000 евро, ще продължи две години и ще приключи на 31.07.2013г. Партньор на общината в чужбина е Регионален инспекторат по образованието в гр.Търгу Джиу, Румъния. В изпълнението на дейностите по проекта като местни партньори ще вземат участие ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр.Две могили, ЦДГ „Първи юни” – с.Баниска и Училищно настоятелство при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. В проекта са застъпени много дейности, които ще подпомогнат съвместно служители от общината, детските учителки и родители да обменят опит и добри практики с румънските си партньори  относно заемане на активна позиция в обществото, членството ни в Европейския съюз, доброволчеството и много други.

 
Покана за 66 -то заседание на Общински съвет
Friday, 07 October 2011 00:00
There are no translations available.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на шестдесет и шестото (редовно) заседание, което ще се проведе от 13.00 часа на 14.10.2011 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Покана за 65 -то заседание на Общински съвет
Thursday, 15 September 2011 05:20
There are no translations available.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на шестдесет и петото (редовно) заседание, което ще се проведе от 13.00 часа на 20.09.2011 година (вторник), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Заповеди и споразумения за ползване на имоти
Thursday, 15 September 2011 00:00
There are no translations available.

Заповедите и споразуменията може да изтеглите от тук

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 19
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.