Община Две могили

+ - =

Архив новини и събития
Младежки концерт за Филип Тотю
Marţi, 12 Aprilie 2011 12:19
There are no translations available.

Младежи от Две могили представиха концерт, посветен на Филип Тотю и загиналите за българското Освобождение. Възрожденски песни, народни танци и рецитал на ученици от клубовете „Съхрани българското” грабнаха публиката в салона на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий”, която беше изненадана от идейния замисъл на представлението. Минути преди старта на концерта беше открита документална изложба.
Събитието беше уважено от кмета Драгомир Дамянов, председателя на Общинския съвет Байчо Георгиев, зам.-кмета Боян Симеонов.
 
Представители на Община Две могили се завърнаха от посещение в Полша
Luni, 04 Aprilie 2011 07:26
There are no translations available.

Делегация от Община Две могили водена от кмета Драгомир Дамянов беше на посещение в Полша. То се осъществи в рамките на съвместен проект между общините Биелск Подласки (Полша), Кълъраш (Румъния), Тулн (Австрия) и Две могили за изграждане на активна мрежа за интегрирани подходи в областта на градското развитие. Проектът се реализира по програма „Европа на гражданите”.
Делегацията взе участие в кръгла маса с участието на представители от Националния парламент на Полша, на която специално внимание беше отделено на инвестициите, направени от Община Биелск Подласки със средства от Европейския съюз. Основно това са инвестиции в пътища, канализация, водоснабдяване, преработка на отпадъци и отпадни води, топлинна модернизация на сгради. Голям интерес предизвика посещението на българските участници в Завод за сглобяеми дървени къщички, където беше демонстриран пълния производствен процес.
Представителите на всички гостуващи страни в Тулн имаха възможност да посетят Музея на природата и гората в гр. Беловежа, където се намира европейски резерват за бизони, както и Център за спорт и отдих, изграден преди няколко години с европейски средства.
Посещението на двемогилската делегация предизвика голям медиен интерес. Кметът Драгомир Дамянов  даде специални интервюта за полската телевизия.
След завръщането си в България ръководството на общината запозна своите служители с впечатленията си от Полша и обсъди възможности за подобряване на работата в общината.
 
Разпределени средства по училища
Joi, 10 Martie 2011 06:15
There are no translations available.

Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2011 г., утвърдени със Заповед №  115/16.02.2011 г. на Кмета на Община Две могили.


Таблици за разпределение на средствата.

 
Стартова пресконференция
Luni, 28 Februarie 2011 00:00
There are no translations available.

Община Две могили спечели проект „Център за обществена подкрепа „Семейна грижа” с договарящ орган Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., който стартира от 1 януари 2011г и ще продължи до 29.02.2012г.. През изминалите два месеца се отремонтираха помещенията и бе доставено оборудването. Проведена бе процедура по подбор на персонала и се реализира  базисно обучение на бъдещите специалисти в ЦОП.  На 28 февруари се проведе стартова пресконференция, с която се обяви началото  на дейността на проекта. Присъстваха представители на общината, членове на екипа на Центъра за обществена подкрепа, граждани, кметове по населени места в общината, директори на учебни заведения в общината, представители на партньорите в този проект, техни гости от социална институция в Холандия и медии. Ръководителят на проекта г-жа Павлина Цанева  разясни целите и дейностите на тази нова социална услуга в общината. Тя наблегна, че основната целева група в този център ще са децата в риск и техните семейства и специално внимание ще се отдели на реклама и внедряване на приемна грижа в общината. Пожелания за успешен старт на проекта отправиха кметът на община Две могили г-н Драгомир Дамянов,  г-жа Дима Спасова от сдружение „Дете и пространство” и гостите от Холандия.
Този документ е създаден с Финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евпорейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Две могили  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище и Агенция „Социално подпомагане”. 
Местни данъци и такси
Miercuri, 23 Februarie 2011 00:00
There are no translations available.

 УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ  НА  ОБЩИНА  ДВЕ МОГИЛИ 


    От 01.03.2011 г. стартира кампанията по събирането на местните данъци и такси , включващи заплащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци от собствениците и ползвателите на недвижими имоти  , намиращи се на територията на Община Две могили.

    Данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове – от 01.03. до 30.06.и до 30.10. 2011 година.
    На предплатилите в срок от 01.03. до 30.04. 2011 год. се прави 5 % отстъпка .
     Считано от 01.01.2011 год. отпадат преференциите за необлагане с данък върху недвижимите имоти, имоти с данъчна оценка до 1680 лв.и данъчно задължени лица са всички собственици на недвижими имоти.

     Собствениците на МПС заплащат дължимите данък върху превозните средства на две равни вноски – до 01.03.до 30.06.2011 год. и до 30.10.2011 год.
      На предплатилите за цялата година в срок от 01.03.2011год. до 30.04.2011 год. се прави отстъпка в размер на 5% .

      На основание чл.60(6) от ЗМДТ – заплащането на данъка върху превозните средства е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
      Платеният данък се удостоверява с представяне на документ „оригинал” квитанция или „копие”, заверено от Община Две могили.

      Дължимите налози за гр.Две могили, с.Пепелина и с.Широково се плащат на каса”МДТ”в информационния център намиращ се в партерния етаж в сградата на Община Две могили.
    За селата Батишница , Бъзовец , Чилнов , Баниска , Могилино , Помен , Острица , Кацелово , Каран Върбовка се заплащат в кметствата  по населени места .

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 9 din 19
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.