Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Съобщение
Wednesday, 23 December 2020 11:50
There are no translations available.

 
Заповед РД-01-382/21.12.2020
Wednesday, 23 December 2020 11:45
There are no translations available.

Read more...
 
Уведомление
Tuesday, 22 December 2020 00:00
There are no translations available.

   На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили

УВЕДОМЯВА:

   Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в Община две могили, област Русе. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.01.2021 г. включително на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18

 
Уведомление
Tuesday, 22 December 2020 00:00
There are no translations available.

  На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили

УВЕДОМЯВА:

  Изготвен е проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИННАСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, СПОРТА, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ.

  Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.01.2020 г. включително на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Мотиви и Наредба № 32

 
Уведомление
Tuesday, 22 December 2020 00:00
There are no translations available.

  На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили

УВЕДОМЯВА:

 Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост в Община Две могили, област Русе. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.01.2021 г. включително на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 268
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.